Wizyty domowe pielęgniarek z NFZ bez rekomendowanego finansowania

Wizyty domowe pielęgniarek z NFZ bez rekomendowanego finansowania

Większość wojewódzkich oddziałów NFZ nie zastosuje się do rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w zakresie wysokości stawek za wizyty domowe pielęgniarek. Ze złożonych deklaracji oddziałów NFZ wynika, że niektóre chcą płacić 22,6 zł –  nawet o 30 proc mniej niż zalecane 36 zł.

Według szacunków dostępnych Koalicji :Na pomoc niesamodzielnym”, niezbędne minimum gwarantujące odpowiedni poziom świadczeń opieki pielęgniarskiej realizowanych w domu pacjenta na poziomie wymaganym przez NFZ, powinno wynosić 36 zł za osobodzień. Jak podkreśla dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji –  wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. „- Zejście poniżej tej kwoty odbija się na jakości oferowanych świadczeń”.

Wizyty domowe pielęgniarek – dysproporcje w wycenie

I najprawdopodobniej tak będzie, bo z 16 oddziałów NFZ jedynie trzy oferują stawkę 30,08 zł za osobodzień świadczenia. Pozostałe województwa wyceniają je na ok. 25 zł (świętokrzyskie i wielkopolskie), 24 zł (lubelskie i opolskie), a województwo łódzkie nawet na 22,60 zł.

„Czy pacjent w Skierniewicach jest gorszy od tego w Krakowie? – pyta dr Szwałkiewicz. – Dlaczego opieka domowa w województwie małopolskim jest wyceniona na 30,08 zł a w sąsiednim świętokrzyskim już nie? Skąd różnice cenowe w ramach tych samych świadczeń, przecież mamy jednego płatnika? Jest gorzej, niż było za kas chorych!” – dodaje przewodnicząca Koalicji.

Członkowie Koalicji są bardzo zaniepokojeni dysproporcjami w wycenie świadczeń w poszczególnych województwach. Nie mogą też zrozumieć, dlaczego większość oddziałów NFZ nie uwzględnia wyceny Agencji w propozycjach finansowych na 2017 r., skoro prezes Funduszu deklarował, że stawki te wzrosną od stycznia 2017 roku a oddziały wojewódzkie NFZ otrzymały z centrali środki finansowe na ten cel.

Koalicja zwraca również uwagę, że takie działania powodują pogłębienie się różnic pomiędzy poszczególnymi rejonami kraju i wewnątrz danego województwa, choć przecież koszt opieki nad pacjentem jest zbliżony. Pytają, jaki wobec takiej postawy Funduszu był sens ustalania stawki bazowej, jeżeli NFZ nie jest w stanie zagwarantować jej świadczeniodawcom?

„Dlaczego w Polsce panuje takie bezprawie, że tylko trzy województwa podporządkowują się obwieszczeniu AOTMiT a pozostałe oddziały NFZ łamią prawo, choć wszystkie otrzymały na opiekę długoterminową dodatkowe środki? Co się stało z nimi? Na co zostały lub zostaną wydane?” – pyta Elżbieta Szwałkiewicz podkreślając, że czas na zmianę warunków finansowania już kończył.

Źródło Centrum Prasowe PAP
fot. sxc.hu

Nasz komentarz: jakość usług medycznych nieuchronnie determinuje ich koszt. Finansowanie jak w każdej branży ma wpływ także niematerialny wymiar świadczenia jakim jest dostępność, czas, zaangażowanie.. Niewystarczające finansowanie długoterminowej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych będzie nieuchronnie prowadzić do jej ograniczania i uśmiercania:(