Kiedy przysługują Ci wizyty domowe w ramach NFZ

Kiedy przysługują Ci wizyty domowe w ramach NFZ

Wizyty domowe w ramach POZ

Pacjentom przysługuje prawo do lekarskiej wizyty domowej w ramach świadczeń NFZ w  przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia. Decyzję o realizacji świadczenia w postaci wizyty domowej podejmuje autonomicznie lekarz POZ, gdy uzna ją za istotną z przyczyn medycznych i gdy objawy choroby nie zagrażają życiu chorego lub nie powodują istotnego uszczerbku na zdrowiu.

Pacjent może zażyczyć sobie wizyty domowej tylko w przypadkach  wynikających ze stanu jego zdrowia, czyli musi być w ciężkim stanie i nie dać rady samodzielnie dotrzeć do gabinetu lekarskiego. W  przypadkach uzasadnionych klinicznie,  pacjent może także  wezwać lekarza specjalistę na wizytę domową.

Decyzja o tym, czy wizyta odbędzie się w domu pacjenta,  czy też w miejscu wykonywania pracy, przez lekarza podejmowana na podstawie wywiadu z pacjentem, opiekunem lub osobą wyznaczoną przez pacjenta do kontaktu z lekarzem. Jeżeli lekarz odmówił świadczenia w postaci wizyty domowej,  pacjentom przysługuje odwołanie/skarga na taką decyzję do rzecznika  praw ubezpieczonych przy właściwym terytorialnie oddziale NFZ.

Wizyty domowe są udzielane pacjentom zgodnie z harmonogramem pracy przychodni i wg. kolejności zgłoszeń. Zazwyczaj powinny być realizowane w dniu zgłoszeni   lub w przypadku chorób przewlekłych w ciągu kilku najbliższych dób.

Wizyty domowe w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W myśl nowych przepisów wizyty domowe przysługują pacjentom w ramach „Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”, która jest udzielana jest od poniedziałku do piątku  od godziny 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W przypadkach medycznie uzasadnionych, świadczenie w ramach „Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” realizowane przez lekarza realizowane jest w domu pacjenta.

Wizyty domowe położnej – wizyty patronażowe

Bezpłatne wizyty domowe pielęgniarek są realizowane w czasie pierwszych 6 tygodni po urodzeniu dziecka. Położna powinna zrealizować co najmniej 4 takie wizyty – tzw wizyty patronażowe.   W pierwszych tygodniach życia dziecka położna powinna odbyć co najmniej 4 wizyty patronażowe. Wizyty patronażowe umożliwiają m.in. kontrolę rozwoju noworodka, i wsparcie rodziców w nowej roli.

Wizyty domowe w ramach opieki hospicyjnej

Pacjent może korzystać domowej opieki medycznej w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej  w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia. Pacjentom w hospicjach domowych przysługują

  • całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza, porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu;
  • całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę, wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu;
  • pozostały personel (fizjoterapeuta, psycholog) – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza

Wizyta personelu hospicjum domowego jest każdorazowo potwierdzana przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna, obejmują również bezpłatne wypożyczanie niektórych  wyrobów medycznych .

Źródło: NFZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *