Kiedy nie zamawiać wizyty domowej

Kiedy nie zamawiać wizyty domowej

Wizyty domowe uznawane są za zasadne w sytuacjach braku zagrożenia życia lub nagłych stanów pogorszenia zdrowia. W takich przypadkach należy wezwać pogotowie ratunkowe lub udać się do szpitala, na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).

 

W przypadku niepewności, co do decyzji i dalszego postępowania, wsparciem będzie dyspozytor pogotowia ratunkowego, który zdecyduje czy wysłać karetkę na nasze wezwanie, czy też zidentyfikuje nasz przypadek do innej ścieżki leczenia.

W przypadku następujących objawów powinniśmy zdecydować się na wezwanie karetki lub wizytę na SOR, czasowa lub trwała utrata przytomności, zaburzenia świadomości, jednostronne osłabienie albo drętwienie kończyn, jednostronna utrata kontroli nad  mimiką, nienormatywne zaburzenia widzenia połączone z bełkotaniem lub silnym bólem głowy,  uszkodzenia ciała w wyniku wypadku drogowego, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca (arytmia), nasilona duszność lub trudności w oddychaniu, brak oddechu, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty (zwłaszcza z domieszką krwi), intensywny krwotok z odbytu lub dróg rodnych, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia przez jadowite zwierzęta, ukąszenia przez owady – zwłaszcza w przypadku uczulenia, wstrząs anafilaktyczny, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, pod-topienie lub utonięcie, autoagresja, próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, silne krwawienie w wyniku urazu, rozległa rana będąca efektem urazu oraz urazy uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Kolejnym czynnikiem eliminującym wizyty domowe jest konieczność wykorzystania w procesie leczenia specjalistycznego sprzętu medycznego niedostępnego poza szpitalami i przychodniami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *